Dirigent | Docent | Componist

Clockwork Chorale

Download scoresample (pdf)scoresample_clockworkchorale_300x425Wereldwijd wordt het verstrijken van de tijd symbolisch weergegeven door een muzikaal motief, dat zijn bekendheid o.a. te danken heeft aan de ‘Big Ben’ in Londen, de beroemde klok in de toren van het Engelse parlementsgebouw.

Dit motief is oorspronkelijk ontleend aan de Latijnse koraalmelodie ‘Laudate Dominum’ -ook bekend in de Engelse vertaling ‘O worship the King, all glorious above’-  en heeft in de loop der eeuwen de functie gekregen van een vermanende vinger, die de mensheid aanspoort tot een deugdzaam en vroom leven, wijzend op de vergankelijkheid van ons bestaan.

‘Clockwork Chorale’ laat de luisteraar als inleiding de gehele koraalmelodie horen, waarna met motieven die ontleend zijn aan het koraal, een beeld wordt geschetst van de rusteloosheid in de jachtige moderne samenleving.

Een compositie die een moment van bezinning vormt, op concerten waarbij het begrip ’tijd’ een belangrijke rol speelt, zoals bij jubilea, nieuwjaarsconcerten, huldigingen etc….

Totale speelduur circa 4 minuten.

CD opname

manninveen-front manninveen-back